MASJID SABHATUL HIDAYAH – SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG